JENNA

HEIGHT: 5'9'' | BUST: 36'' | WAIST: 30” | HIPS: 39" | DRESS: 10-12 | SHOE: 8 | EYES: BLUE | HAIR: BLONDE

Photo 15-2-18, 10 46 21 am.jpg
Photo 7-2-18, 7 51 29 am.jpg
Photo 7-2-18, 7 43 00 am.jpg
Photo 11-2-18, 9 51 13 pm.jpg
image00006.jpeg
IMG_7754.JPG
Jenna 22032018-227.JPG
Jenna 22032018-011.JPG
IMG_2154.JPG
Photo 14-6-17, 9 17 53 am.jpg
Photo 11-2-18, 3 19 33 pm.jpg
image00001.jpeg
Jenna Hudson mid 20's.JPG
IMG_4242.JPG